PAULA GARZÓN OSORIO
Una ayuda para poner la data:

Meses en ingles/Months in english:
Enero / January

Febrero / February

Marzo / March

Abril / April

Mayo / May

Junio / June

Julio / July

Agosto / August

Septiembre / September

Octubre / October

Noviembre / November

Diciembre / December
También tenemos como se escriben los números del mes en ingles:
1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th

10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th

20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 30th 31th.
También los días de la semana:
1. Sunday - (Domingo)

2. Monday - (Lunes)

3. Tuesday - (Martes)

4. Wednesday - (Miércoles)

5. Thursday - (Jueves)

6. Friday - (Viernes)

7. Saturday - (Sábado)
REGLAS DE ESCRITURA

1. La primera letra de todos los días de la semana en inglés se escribe siempre con mayúscula.

2.Siempre acaban con day que significa dia.

(Los días de la semana tienen esos nombres porque son nombres de planetas.)
ENTONCES LA DATA SE ESCRIBIRÍA ASI:
TODAY IS ... OF .... 20...

MAS EJEMPLOS:
TODAY IS 1st OF May 2011

TODAY IS 27th OF June 2017

TODAY IS 17st OF December 2005
AND OTHERS...

BYE BYEtimes in English
Divide the clock (in) two parts
right part we say PAST
left part we say TO.
Right part stars in minute number 0 and finish in minute number 30 (PAST)
Left part stars in minute number 31 and finish minute number 59 (TO)
(DEREK) (el "in"que esta amb ( ) ho a corretgit:ANDREA, ho he fet per si de càs). ( ho a corretgit queralt)

Clock:
Right part we say"
passent so many minutes of it.."
and Lef part we translate"
lacks so many minutes to the..."

fet per(LLUNA).

COMPARATIVE
Ex:
La Paula és més ALTA (EDITED BY PAULA) que l'Erik.
Paula is taller than Erik.

Paula is more beautiful than Erik.

El Pol és més divertit que el Pere.
Pol is funnier than Pere.

Locell vola més baix que l'avió
Birds (edited by paula) fly lower than the plane.

L'anglés és més fàcil que el grec.
English is easier (edited baulay p) than greek.

L'Ariana parla holandés millor que la Paula.
Ariana speaks dutch (edited by paula) better than Paula.

En Manel és més intel·ligent que la Cristina.
Manel is more intelligent than Cristina.

La directora (és) EDITED BY PAULA)més alta que jo.
The headministress is taller (edited by paula) than me.

Ex:
She {+s}
He {+s}
It{+s}

Ex:
Pretty:prettier.
Better:millor.
Worse:pitjor.
Good:bé.

Ho ha fet (ANDREA).
SUPERLATIVE
Andrea is the toll-est.
Iker is the most happiest.

Ho ha fet (ANDREA).
Happy:happiest
Big:biggest
Tall:taller
fet per(LLUNA).
SYLLABUS

Big- Bigger
Happy- Happiest

Ho ha fet (CRISTINA J.)ROUTINES OF P3, P4, AND P5:

1.GOOD MORNING (BON DIA)

2.TAKE OFF YOU JAQUETS ( TRAIEU-VOS LA JAQUETA)

3.PUT ON YOUR OVERALL ( POSEU-VOS LA BATA)

4.DO UP YOR OVERALL ( CORDEU-VOS LA BATA)

5.TAKE YOUR BREAKFAST AND YOUR NOTEBOOK ( TREIEU L'ESMORZAR I LA LLIBRETA)

6.PUT YOUR BREAKFAST IN THE BOX ( POSEU L'ESMORZAR A LA CAPSA)

7.SIT DOWN IN A CIRCLE ( SEIEU EN EL CERCLE)

8.SEE YOU IN FRIDAY/SEE YOU THE NEXT WEEK BYE BYE ( ENS VEIEM EL DIVENDRES/ENS VEIEM LAA SETMANA QUE VE ADEU)


HO HA FET ( CRISTINA)


VERB - MINING

to run (correr)
to swim (nadar)
to dance (ballar)
to draw (dibuixar)
to start (començar)
to read (llegir)
to jump (saltar)
to see (veure)
to sing (cantar)
to write (escriure)
to sleep (dormir)
to paint (pintar)
to walk (caminar)
to play (jugar)
to estudy (estudiar)
to fly (volar)
to fight (lluitar)
to search (buscar)
to eat (menjar)
to throw (llençar)
to roll (patinar)
to see (veure)
to live (viure)
to stop (parar)
to be (ser-estar)
to listen (escoltar)
to drink (beure)

Fet per (ANDREA LUNA)
Ho a corretgit (LLUNA) la E no es fica en study.


present
simple present
present continuous

I
you
she
he
it
we
you
they
am
are
is
is
is
are
are
are
I
you
she
he
it
we
you
they
play
play
plays
plays
plays
play
play
play
I
you
she
he
it
we
you
they
am playing
are playing
is playing
is playing
is playing
are playing
are playing
are playing
If it is simple present, where she, he and it says I have always adds an S at the end eg: play + s = plays.

fet per(LLUNA).PAST
FUTURE

I
you
she
he
it
we
you
they
played
played
played
played
played
played
played
played
I
you
she
he
it
we
you
they
will play
will play
will play
will play
will play
will play
will play
will play
fet per(LLUNA).If you ask: how to say this word in English?
almost always should be set (to) before the verb.

fet per(LLUNA).


Simple present

Positiu:
I play with the ball.
The girl plays with the ball.

Negatiu:
I do not play with the ball.
The girl does not with the ball.Pregunta:
Do I play with the ball?
Does the girl play with the ball?

fet per(LLUNA).Present continuous

Positiu:
I am playing with the ball.
The girl is playing with the ball.


Negatiu:
I am NOT playing with the ball.
The girl is NOT playing with the ball.

Pregunta:
Am I playing with the ball?
Is the girl playing with the ball?

fet per(LLUNA).